Labākie un ātrākie finansēšanas piedāvājumi uzņēmumiem

Kur meklējami biznesa inkubatoru pirmsākumi

Ar šo rakstu aizsākam publikāciju sēriju par tēmu “Biznesa inkubatori”. Sadarībā ar Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatoru (VBII) un VBII mārketinga projektu vadītāju Sanitu Laiviņu turpmāk portālā varēsiet lasīt par dažādiem biznesa inkubatoru faktiem, jaunumiem un  interesantām ikdienas situācijām. Aicinām rakstīt komentārus, ja vēlaties ko precizēt vai uzdot kādu saistītu jautājumu.

NaudaBiznesam.lv administrācija

Strauji mainīgā pasaules ekonomikā arvien pieaugoša nozīme tiek pievērsta mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, ar kā palīdzību iespējams uzlabot valsts ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Vairākās valdības politikas programmās aprakstīti dažādi mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti. Ir radītas vairākas jaunas struktūras un stratēģijas ar mērķi palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem augt.

Biznesa inkubatori ir viens no instrumentiem, kas palīdz attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un radīt jaunus uzņēmumus. Tie ir viens no svarīgākajiem instrumentiem, lai sekmīgi attīstītu inovatīvus, uz zināšanām balstītus un ilgtspējīgus jaunos uzņēmumus, kuri dod pienesumu ekonomikai un veicina nodarbinātību. Visur pasaulē pastāv vairāki tūkstoši biznesa inkubatoru, un lielai daļai uzņēmēju, kas tikko sākuši virzīt savu biznesa ideju, tas kalpo kā neatsverams atbalsts un straujas izaugsmes garants.

Arī Latvijā tāpat kā pasaulē biznesa inkubatoru pirmsākumi ideja un projekti kļūst arvien aktīvāki un pieejamāki. Bet, tā kā biznesa inkubatori Latvijā ir salīdzinoši jauns uzņēmējdarbības atbalsta instruments, tad tikai tagad vērojami pirmie rezultāti, piedzīvotas pirmās veiksmes un neveiksmes, identificēti darbību veicinošie un kavējošie faktori, izdarīti attiecīgi secinājumi.

Biznesa inkubatoru koncepcija radās pēc Otrā pasaules kara, kā jauns pamesto rūpnīcu un rūpniecisko rajonu atdzīvināšanas instruments. Biznesa inkubatoru pirmsākumi radās Ņujorkā 1957.gadā, un to izveidoja nekustamo īpašumu attīstītājs Jozefs Mankuso (Joseph Mancuso). J. Mankuso sākotnēji nevarēja atrast īrnieku, kas vēlētos noīrēt visu viņam piederošās rūpnīcas platību (850 000 m2), tāpēc viņš sadalīja rūpnīcu mazākās daļās un izīrēja to vairākiem nomniekiem. Daži no šiem nomniekiem sāka lūgt biznesa konsultācijas, un Mankuso palīdzēja tiem gan ar padomu, gan kapitāla piesaisti. To var uzskatīt par biznesa inkubatoru attīstības aizsākumu.

Inkubatori atšķīrās no esošajiem industriālajiem parkiem un nekustamo īpašumu aģentūrām ar to, ka tie papildus telpu izīrēšanai sniedza arī subsidētus pievienotās vērtības uzņēmējdarbības pakalpojumus. 1985. gadā tika dibināta Nacionālā Biznesa inkubatoru asociācija ar 40 pirmajiem biedriem. Šobrīd visā pasaulē darbojas apmēram 4000 biznesa inkubatori, no tiem 1/3 atrodas Ziemeļamerikā, 30% Eiropā, bet atlikušie 40% jaunattīstības valstīs.

Biznesa inkubatori savu pirmo attīstību piedzīvoja ASV ekonomiskās lejupslīdes laikā no 1984. līdz 1990.gadam. Šajā laika posmā inkubatoros tika ieguldīts publiskais finansējums, un tie tika uzskatīti par efektīviem bezdarba un uzņēmumu likvidācijas samazināšanas instrumentiem. Šajā laika posmā universitāšu paspārnē tika izveidoti pirmie tehnoloģiju inkubatori, un biznesa inkubatori apzināti sāka strādāt pie savu tēlu veidošanas.Inkubācijas nozare savu briedumu sasniedza turpmākajos piecos gados. 1990.gadu vidū jaundibināto inkubatoru skaita dinamika attīstītajās valstīs palēninājusies. Tas galvenokārt bija tāpēc, ka atklājās problēmas inkubācijas procesā.

Lielākā daļa inkubatori piedāvāja līdzīgus, zemas kvalitātes uzņēmējdarbības vadības pakalpojumus un citus biznesa atbalsta pakalpojumus, nenosakot nekādus izinkubācijas ierobežojumus. Inkubatoru nozīmība tika atjaunota 1990.gada otrajā pusē, ko var dēvēt par biznesa inkubatoru industrijas pārdzimšanu. Jaunu augsto tehnoloģiju attīstība stimulēju inkubatoru specializēšanos, kā rezultātā tika izveidoti pirmie nozaru inkubatori, kā arī pirmie virtuālie inkubatori.

Tiek sagaidīts, ka nākamās paaudzes inkubatori būs uz peļņu orientēti un specializēsies uz noteiktu nozari, prognozējot, ka tuvākajos gados peļņas orientētie inkubatori sastādīs aptuveni pusi no kopējā inkubatoru skaita. Uz peļņu vērstie biznesa inkubatori parasti gūst ieņēmumus, sniedzot specializētus uzņēmējdarbības vadības pakalpojumus jaundibinātiem uzņēmumiem. Latvijā pašlaik aktīvi darbojas apmēram 15 biznesa inkubatori. Latvijas Tehnoloģiskais Centrs ir pirmais Latvijas Biznesa inkubators, kas ar 100% valsts atbalstu tika dibināts 1993. gadā. Lielākā daļa no Latvijas biznesa inkubatoriem savu darbību uzsākuši vai paplašinājuši Ekonomikas ministrijas Inovācijas centru un biznesa inkubatoru programmas ietvaros. Šobrīd Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projekta “Biznesa inkubatoru attīstība Latvijā” ietvaros tiek atbalstīta 10 biznesa inkubatoru operatoru darbība 20 Latvijas pilsētās, taču bez šiem Latvijā pastāv arī vairāki privātas iniciatīvas veidoti biznesa inkubatori.

Sagatavoja:
Sanita Laiviņa
Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators
Mārketinga projektu vadītāja
Mob. 26357065
E-pasts: sanita.laivina@vbii.lvJaunākais bloga sadaļā

Tavs bizness ir unikāls!

Tev noderēs specializēts konsultants, kurš palīdzēs atbildēt uz visiem jautājumiem un ieteiks labāko risinājumu, lai Tava uzņēmuma naudas plūsma nekad nebūtu apdraudēta.

Piesakies