Labākie un ātrākie finansēšanas piedāvājumi uzņēmumiem

Atbalsts

jaunajiem uzņēmējiem

Jauno ideju atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir pieejami virkne atblastu programmu, kas palīdz veiksmīgāk startēt un attīstīt biznesu. Šī sadaļa sniegs informāciju par atbalsta iespējām jaunajiem uzņēmējiem.

Biznesa inkubatori

Uzņēmējam, kas tikko sper pirmos soļus biznesa vidē, īpaši svarīgs ir atbalsts. Biznesa inkubators – tā ir organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos, nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu – telpas, biznesa atbalsta pakalpojumus (juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumus, dažādu ekspertu konsultācijas par mārketinga aktivitātēm, biznesa attīstību un tml.). Vairāk informācijas »

Mentorings

Mentorings ir zināšanu pārneses process, kurā mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās, kompetencēs, pieredzē  un sniedz padomus jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem. Mentori ir pieredzējuši biznesa vadītāji, uzņēmēji un savas jomas profesionāļi. Tā ir iespēja Tev kā jaunam uzņēmējam iegūt vērtīgus padomus no augsta līmeņa uzņēmuma vadītājiem, kas izvērtētu Tava biznesa darbību, apzinātu riskus un potenciālās attīstības iespējas, sniegtu praktiskus ieteikumus biznesa attīstīšanai. Mentoringa programmas ir bezmaksas. Vairāk informācijas »

ALTUM

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.). ALTUM piedāvātie atbalsts jaunajiem uzņēmējiem instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi. Uzziniet vairāk »

LIAA semināri/konferences

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra regulāri rīko bezmaksas seminārus un konferences, kuros pieredzē un informācijā dalās uzņēmēji un dažādām nozaru speciālisti. Īpaši noderīgi semināri ir tiem, kuri plāno eksportēt. Plānotie semināri »

Biznesa ideju konkurss “Ideju kauss”

“Ideju kauss” ir biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu par labāko ideju – 7000 EUR apmērā. Biznesa ideju konkurss notiek katru gadu no augusta līdz novembrim. Vairāk informācijas »

Grantu programma “Atspēriens”

Programmas mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kuri nav vecāki par vienu gadu. Tās ietvaros ir iespēja saņemt finansējumu līdz 12 000 EUR. Programmas ietvaros piešķirtais atbalsts palīdzēs uzņēmējam izveidot infrastruktūru veiksmīgas komercdarbības veikšanai. Lai noskaidrotu atbalstāmos uzņēmumus, tiek rīkots atklāts konkurss, kurā var piedalīties konkursa nolikumam atbilstošas kā juridiskas, tā fiziskas personas. Konkurss tiek izsludināts katru gadu – rudenī. Vairāk informācijas »

CONNECT Latvija

CONNECT Latvija ir biedrība, kas savieno uzņēmējus ar izgudrotājiem un investoriem, lai izveidotu un attīstītu jaunus un inovatīvus uzņēmumus Latvijā. Biedrība organizē iespēju forumus, kuros uzņēmējiem ir iespēja prezentēt savu biznesa ideju privātajiem investoriem un riska kapitāla fondu pārstāvjiem. Tāpat arī tiek organizētas tikšanās ar ekspertiem, kurās ir iespēja prezentēt savu biznesa ideju un iegūt vērtīgus padomus kā veiksmīgāk un ātrāk attīstīt ideju. Starp ekspertiem ir profesionāļi no dažādām jomām – mārketings, biznesa attīstība, riska kapitāls, intelektuālais īpašums, personāls, juridiskie aspekti, tehnoloģija, attiecīgā nozare, starptautiskais tirgus. Vairāk informācijas »

Jaunākais bloga sadaļā

Tavs bizness ir unikāls!

Tev noderēs specializēts konsultants, kurš palīdzēs atbildēt uz visiem jautājumiem un ieteiks labāko risinājumu, lai Tava uzņēmuma naudas plūsma nekad nebūtu apdraudēta.

Piesakies