Labākie un ātrākie finansēšanas piedāvājumi uzņēmumiem

Sēklas kapitāla fondi

Sēklas kapitāls ir finansējums, kas paredzēts jaunas biznesa idejas īstenošanai – inovatīva produkta radīšanai, kas būtu radikāli jauns, patentējams, ar straujas izaugsmes un eksporta potenciālu. Parasti šādi produkti ir tehnoloģiju jomā, tādēļ būs veltīgi griezties pēc sēklas kapitāla finansējuma jauna veikala vai restorāna atvēršanai.

Finansējums, galvenokārt, tiek piešķirs prototipa/produkta izstrādei, patentēšanai, tirgus un biznesa stratēģijas izstrādei, tehnoloģiju pārbaudīšanai un testēšanai, kā arī pieredzējušu konsultantu, speciālistu un profesionāla menedžmenta piesaistei. Līdzīgi kā investora un riska kapitāla fonda gadījumā, seklas kapitāla fondi ieguldot naudu pretī vēlas saņemt uzņēmuma daļas. Vairumā gadījumu fonds kļūst par mazākuma akcionāriem, līdz ar ko uzņēmumā savus noteikumus nediktē, taču aktīvi iesaistās uzņēmum izaugsmē. Turpretim, jo attīstītāku biznesa projektu idejas autors sēklas fondam nodod, jo mazāku uzņēmuma daļu fonds prasa par savu ieguldījumu.

Kā ikkatrai biznesā iesaistīta pusei, arī sēklas kapitāla fondiem galvenais mērķis ir paaugstināt kompānijas vērtību, lai gūtu maksimālu peļņu pēc iziešanas no projekta. Sadarbības periods vidēji ilgst no 5 līdz 7 gadiem, pēc kura fonds aktīvi sāk meklēt investoru, kas iegādātos fonda daļu uzņēmumā. Salīdzinājumam – sadarbības periods riska kapitāla fonda gadījumā ir no 3 līdz 5 gadiem.

Ieguldījuma process

Ņemot vērā, ka fonda ieguldījumam nav nepieciešams ķīlas nodrošinājums, investīciju atdeve ir tieši atkarīga no uzņēmuma veiksmīgas darbības. Tieši tāpēc, fonda pārstāvji veic rūpīgu uzņēmuma, produkta/pakalpojuma, tirgus un citu saistīto procesu analīzi pirms naudas investēšanas. Visbiežāk ieguldījuma process ilgst 4-6 mēnešus, kas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – uzņēmuma attīstības stadijas, biznesa plāna kvalitātes un citiem faktoriem. Parasti ieguldījuma process sastāv no:

 1. Pirmā tikšanās – iepazīstināšana ar biznesa ideju/komandu.
 2. Biznesa plāna vērtēšana (vairāk par biznesa plānu »).
 3. Padziļinātā izpēte jeb “due diligence” (Kas ir Due diligence?).
 4. Ieguldījuma veida izvēle, nosacījumi – abas puses vienojas par sadarbības principiem, finansējuma saņemšanu, turpmāko fonda līdzdalību uzņēmuma darbībā, uzraudzību un citiem nosacījumiem.
 5. Darījuma noslēgšana.
 6. Sadarbības periods – parasti 5-7 gadi.
 7. Iziešana no projekta – daļu/akciju pārdošana tālākiem investoriem. Uzņēmuma līdzīpašniekiem ir iespēja izmantot daļu/akciju pirmpirkuma tiesības.

Bieži vien idejas autors vai izgudrotājs nav pieredzējis biznesmenis, tādēļ sēklas kapitāla fonds var būt ne tikai naudas resursu avots, bet palīdzēt arī citās biznesa saistitās lietās – biznesa plāna izstrādē un īstenošanā, stratēģiskājā plānošanā un budžetēšanā, industrijas ekspertu un konsultantu piesaistē, galvenā menedžmenta un pārdošanas vadītāju piesaistē mērķa tirgos, pirmo testa partneru un klientu atrašanā, nākamo investoru piesaistē, kā arī investīciju strukturēšanā un kapitāla piesaistes procesa vadīšanā.

Kā sagatavoties sēklas kapitāla fondi piesaistei?

Sēklas kapitāla investori ir pieraduši strādāt ar izgudrotājiem un ideju autoriem, viņi negaida detalizētus biznesa plānus pirmajā tikšanās reizē. Jautājumi, uz kuriem jāsagatavojas atbildēt, piesaistot sēklas kapitālu:

 • Kāda ir Tava biznesa ideja? Kāpēc tā ir īpaša/unikāla?
 • Vai Tavu ideju un vai tehnoloģiju var aizsargāt ar intelektuālā īpašuma tiesībām? Ko esi darījis šajā jomā?
 • Kuri ir galvenie konkurenti un kā Tavs produkts ir labāks par konkurējošiem?
 • Kas ir potenciālie klienti? Kur atrodas galvenie tirgi, cik lieli tie ir?
 • Kādi ir nākotnes plāni attīstīt Tavu biznesu/produktu/tehnoloģiju?
 • Cik liels finansējums Tev ir nepieciešams un kad? (Kāds ir budžets?)

Prezentācija, kas atbild uz augšminētajiem jautājumiem, būtu labs sākums sarunai ar sēklas kapitālistu. Vienlaikus ir lietas, kas noteikti nepatīk sēklas investoram – izpirkt esošas uzņēmuma daļas, lielas ideju autoru algas budžetā.

Galvenie izvērtēšanas kritēriji:

 • Aizsargājams intelektuālais īpašums;
 • Jaunieveduma līmenis;
 • Tehniskās realizācijas iespējamība;
 • Tirgus ieejas stratēģija;
 • Starptautisks izaugsmes potenciāls;
 • Potenciālā tirgus lielums;
 • Iespējas piesaistīt finansējumu nākamajos raundos;
 • Imprimatur spēja pievienot vērtību.

Sēklas investīcijas tiek veiktas konvertējama parāda veidā ar mērķi tos pārvērst par veiksmīgi strādājošu uzņēmumu daļām un nākotnē tās realizēt ar peļņu pārdot finanšu vai stratēģiskam investoram. Veiksmīgākie projekti kļūts par kandidātiem investīciju saņemšanai no riska (starta) kapitāla fonda (vairāk par riska kapitāla fondu »)

Jaunākais bloga sadaļā

Tavs bizness ir unikāls!

Tev noderēs specializēts konsultants, kurš palīdzēs atbildēt uz visiem jautājumiem un ieteiks labāko risinājumu, lai Tava uzņēmuma naudas plūsma nekad nebūtu apdraudēta.

Piesakies