Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai


Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai ir īstermiņa aizdevums uzņēmumiem, kas ļauj īslaicīgi palielināt apgrozāmo līdzekļu apjomu, piemēram, preču krājumu iegādei, jauna projekta realizācijai vai apmierināt strauji pieaugošo pieprasījumu pēc sezonas precēm (piemēram, Ziemakssvētkos).

Visbiežāk bankas aizdevumu izsniedz uz termiņu līdz 1 vienam, taču ir bankas, kas finansējumu var piešķirt arī uz garāku periodu (līdz 3 gadiem). Aizdevuma atmaksa notiek katru mēnesi no realizēto preču vai projekta pozitīvās naudas plūsmas.Lai saņemtu aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem, būs nepieciešams kāds nodrošinājums:

  • Nekustamais īpašums (biroja ēka, noliktava un tml.);
  • Pamatlīdzekļi (auto, ražošanas iekārtas un tml.);
  • Preču krājumi;
  • Debitoru parādi;
  • Cita veida nodrošinājums.

Bankas, kas piedāvā kredītu apgrozāmo līdzekļu finansēšanai: