Atbalsts


jaunajiem uzņēmējiem

Jauno ideju autoriem un uzņēmējiem ir pieejami virkne atblastu programmu, kas palīdz veiksmīgāk startēt un attīstīt biznesu. Šī sadaļa sniegs informāciju par atbalsta iespējām jaunajiem uzņēmējiem.

Biznesa inkubatori

Uzņēmējam, kas tikko sper pirmos soļus biznesa vidē, īpaši svarīgs ir atbalsts. Biznesa inkubators – tā ir organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos, nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu – telpas, biznesa atbalsta pakalpojumus (juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumus, dažādu ekspertu konsultācijas par mārketinga aktivitātēm, biznesa attīstību un tml.). Vairāk informācijas »

Mentorings

Mentorings ir zināšanu pārneses process, kurā mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās, kompetencēs, pieredzē  un sniedz padomus jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem. Mentori ir pieredzējuši biznesa vadītāji, uzņēmēji un savas jomas profesionāļi. Tā ir iespēja Tev kā jaunam uzņēmējam iegūt vērtīgus padomus no augsta līmeņa uzņēmuma vadītājiem, kas izvērtētu Tava biznesa darbību, apzinātu riskus un potenciālās attīstības iespējas, sniegtu praktiskus ieteikumus biznesa attīstīšanai. Mentoringa programmas ir bezmaksas. Vairāk informācijas »

Hipotēku bankas Starta programma

Programma piedāvā kompleksu atbalstu biznesa uzsācējiem un jaundibinātajiem komersantiem, t.sk. finansējumu aizdevumu un grantu veidā sava biznesa uzsākšanai. Personas, kas vēlas uzsākt vai ir uzsākušas saimniecisko darbību pēdējā gada laikā, programmas ietvaros var saņemt finansiālo atbalstu – aizdevumu līdz 54 000 LVL, kā arī grantu saimnieciskās darbības uzsākšanai – līdz 3600 LVL (bet ne vairāk kā 35% no aizdevuma summas) un grantu aizdevuma dzēšanai līdz 2000 LVL (bet ne vairāk kā 20% no aizdevuma summas). Vairāk informācijas par Starta programmu »

LIAA semināri/konferences

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra regulāri rīko bezmaksas seminārus un konferences, kuros pieredzē un informācijā dalās uzņēmēji un dažādām nozaru speciālisti. Īpaši noderīgi semināri ir tiem, kuri plāno eksportēt. Plānotie semināri »

Biznesa ideju konkurss “Ideju kauss”

“Ideju kauss” ir biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu par labāko ideju – 5000 LVL apmērā. Biznesa ideju konkurss notiek katru gadu no jūlija līdz novembrim. Vairāk informācijas »

Grantu programma “Atspēriens”

Programmas mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kuri nav vecāki par vienu gadu. Tās ietvaros ir iespēja saņemt finansējumu līdz 8000 LVL. Galvenokārt tiek atbalstīti uzņēmumi tūrisma, inovācijas un ražošanas jomā. Vairāk informācijas »

CONNECT Latvija

CONNECT Latvija ir biedrība, kas savieno uzņēmējus ar izgudrotājiem un investoriem, lai izveidotu un attīstītu jaunus un inovatīvus uzņēmumus Latvijā. Biedrība organizē iespēju forumus, kuros uzņēmējiem ir iespēja prezentēt savu biznesa ideju privātajiem investoriem un riska kapitāla fondu pārstāvjiem. Tāpat arī tiek organizētas tikšanās ar ekspertiem, kurās ir iespēja prezentēt savu biznesa ideju un iegūt vērtīgus padomus kā veiksmīgāk un ātrāk attīstīt ideju. Starp ekspertiem ir profesionāļi no dažādām jomām – mārketings, biznesa attīstība, riska kapitāls, intelektuālais īpašums, personāls, juridiskie aspekti, tehnoloģija, attiecīgā nozare, starptautiskais tirgus. Vairāk informācijas »

Skotu Latvijas fonds

Drīzumā savu darbību plāno uzsākt jauns uzņēmumu atbalsta fonds, kas iecerējis atbalstīt jaunos uzņēmējus, piedāvājot  kredītus biznesa uzsākšanai, kā arī bezmaksas konsultācijas par uzņēmuma reģistrāciju, grāmatvedības lietu kārtošanu u.c. uzņēmējdarbības niansēm.  Vairāk informācijas »

Jauno uzņēmēju centrs

Jauno uzņēmēju centrs sniedz konsultācijas ikvienam biznesa uzsācējam vai jaunajam uzņēmējam ar nelielu pieredzi uzņēmējdarbībā – sākot ar biznesa idejas izvērtēšanu un beidzot ar uzņēmuma tālākattīstības plāna izstrādi. Centra konsultanti ir pieredzējuši uzņēmēji, kas dalās savā pieredzē un sniedz nepieciešamo padomu. Vairāk informācijas »