Valsts atbalsta programmas


Jauno ideju autoriem  ir pieejamas virkne atblastu programmu, kas palīdz veiksmīgāk startēt biznesu un saņemt finansējumu. Turpretim finansējumu ir iespēja saņemt granta veidā, kas nozīmē, ka saņemto naudu nav jāatmaksā.

 

Biznesa ideju konkurss “Ideju kauss”

“Ideju kauss” ir biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu par labāko ideju – 5000 LVL apmērā. Biznesa ideju konkurss notiek katru gadu no jūlija līdz novembrim. Vairāk informācijas »

 

Grantu programma “Atspēriens”

Programmas mērķis ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kuri nav vecāki par vienu gadu. Tās ietvaros ir iespēja saņemt finansējumu līdz 8000 LVL. Programmas ietvaros piešķirtais atbalsts palīdzēs uzņēmējam izveidot infrastruktūru veiksmīgas komercdarbības veikšanai. Lai noskaidrotu atbalstāmos uzņēmumus, tiek rīkots atklāts konkurss, kurā var piedalīties konkursa nolikumam atbilstošas kā juridiskas, tā fiziskas personas. Galvenokārt tiek atbalstīti uzņēmumi tūrisma, inovācijas un ražošanas jomā. Konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā. Vairāk informācijas »

 

Hipotēku bankas Starta programma (aizdevumi un procentu likmju subsīdijas)

Programma piedāvā kompleksu atbalstu biznesa uzsācējiem un jaundibinātajiem komersantiem, t.sk. finansējumu aizdevumu un procentu likmes subsīdiju. Programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz 60 000 latu (85 372,31 EUR) ar klienta līdzdalību vismaz 10% apmērā. Klienta līdzdalība nav nepieciešama, ja aizdevuma summa nepārsniedz 5 000 latu (7 114,36 EUR).

 

Finansiālais atbalsts tiek sniegts aizdevuma veidā un procentu likmes subsīdiju veidā. Aizdevumus līdz 54 000 latu (76 835,08 EUR) piešķir investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem uz laiku līdz 8 gadiem. Paredzamās procentu likmes: fiksētā likme 5-9 procentu ietvaros atkarībā no projekta apjoma un riska. Procentu likmes subsīdiju piešķir visiem starta aizdevuma saņēmējiem 80% vai 70% apmērā no visas procentos maksājamās summas. Finansiālā atbalsta saņēmējam (uzņēmumiem līdz gadam) pašam ir jāsedz tikai 20% no visas procentos maksājamās summas, uzņēmumiem no 1 – 3 gadiem tiek subsidēti 70% no procentu maksājumiem. Vairāk informācijas par Starta programmu »