Baltcap Management


BaltCap ir vadošais riska kapitāla investors Baltijas valstīs, kas koncentrējas uz vidēja izmēra uzņēmumu finansēšanu to esošo akcionāru izpirkšanai, kā arī investīcijām uzņēmuma attīstībai. Fonds galvenokārt nodrošina attīstības finansējumu eksistējošiem uzņēmumiem ar straujas izaugsmes potenciālu, ieguldot uzņēmumu pamatkapitāla no 0,3 – 3 miljoniem eiro. Fonda mērķis ir investēt 15- 20 uzņēmumos. Sadarbības periods ilgst no 3 līdz 5 gadiem.

Nozares/sfēras, kurās veic ieguldījumus

 • Ražošana;
 • Mazattīstītas pēc ES standartiem (piem. medicīna);
 • Informācija un telekomunikācija;
 • Pakalpojumi (B2B, B2C, ārpakalpojumi);
 • Enerģētika (atjaunojamā).

Galvenie izvērtēšanas kritēriji

 • Profesionāla un pieredzējuša vadība;
 • Konkurētspējīgs produkts/pakalpojums;
 • Skaidra un aizstāvāma konkurētspēja;
 • Izaugsmes potenciāls (konsodilācija, ģeogrāfiskā ekspansija);
 • Inovatīva pieeja;
 • Uzņēmuma daļu pārdošanas stratēģija.

Kontakti: Astra Neimane, tālr.: (+371) 6721 4225, e-pasts: astra.neimane@baltcap.com | http://www.baltcap.com