Bankas starta kredīts biznesa uzsākšanai


Ir vairākas bankas, kas jaunajiem uzņēmējiem piedāvā starta kredītus biznesa uzsākšanai, taču visi šie kredīti pēc savas būtības ir kā patēriņa kredīti privātpersonām. Tas nozīmē, ka kredītam būs nepieciešams personīgais galvojums. Savukārt, ja aizdevuma summa pārsniedz 10 tūkst. latu, būs nepieciešama arī nekustamā īpašuma ķīla.

 

Ņemot vērā, ka kredīti tiek izsniegti pret personīgo galvojumu, bankas vērtēs ne tikai biznesa idejas dzīvotspēju un finanšu plūsmu, bet arī Tavus ienākumus un kredītvēsturi. Ne vienmēr būs iespēja saņemt maksimālo aizdevuma summa, jo tā ir atkarīga arī no ienākuma lieluma, stabilitātes un to attiecības pret izdevumiem – citiem kredītmaksājumiem, līzinga maksājumiem un tml. Vienlaikus banka vērtēs arī kredītvēsturi – vai savlaicīgi ir pildītas visas līdzšinējās finanšu saistības.

 

Būtiska loma kredīta piešķiršanas lēmumā būs arī līdzšinējai sadarbībai ar banku – esat vai neesat konkrētās bankas klients, cik aktīvi izmantojat bankas pakalpojumus, ir vai nav pozitīvas kredītvēstures bankā un tml.

 

Kredīti bez ķīlas

  • Hipotēku banka – Mikrokredīts (līdz 10 000 LVL)

Mikrokredīti tiek piešķirti biznesa projektu realizācijai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem. Katram aizņēmējam tiek piešķirts tikai viens aizdevums un visi konkrētā uzņēmuma īpašnieki ir jāpiesaista kā galvotāji. Kopējais saistību apjoms – ne vairāk kā 10 000 LVL.  Vairāk informācijas par kredītu var iegūt bankas mājaslapā »

  • SEB banka – Uzticības kredīts (līdz 8 000 LVL)

Uzticības kredīts ir neliels aizdevums biznesa attīstībai, piemēram, jaunām biroja iekārtām vai apgrozāmo līdzekļu iegādei. Kredīts tiek izsniegts bez uzņēmuma apgrozījuma vēstures un bez ķīlas nodrošinājuma, balstoties uz privātpersonas (uzņēmuma īpašnieka vai valdes locekļa) galvojuma. Kredīta maksimālā summa ir līdz 8000 LVL uz termiņu līdz 1 vai 3 gadiem. Vairāk informācijas par kredītu var iegūt bankas mājaslapā »

Kredīti ar ķīlu

  • DNB banka – Iespēju kredīts

Kredīts tiek izsniegts privātpersonai sava biznesa uzsākšanai, t.sk. pamatkapitāla iemaksai. Aizdevuma termiņš ir līdz 15 gadiem, savukārt kā kredīta nodrošinājums var kalpot nekustamais īpašums, tai skaitā arī komercobjekti. Vairāk informācijas par kredītu var iegūt bankas mājaslapā »

  • Swedbank – Iespēju kredīts

Iespēju kredīts paredzēts jauniem uzņēmumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Aizdevums tiek izsniegts pret ķīlu – nekustamo īpašumu (dzīvoklis, dzīvojamā māja, birojs). Maksimālais kredīta apmērs – līdz 60% no piedāvātā nodrošinājuma tirgus vērtības. Piešķirto finansējumu var izmantot jebkuram mērķim. Vairāk informācijas par kredītu var iegūt bankas mājaslapā »

Valsts atbalsta programma

  • Hipotēku banka – Starta programma (aizdevums līdz 54 000 LVL)

Starta programma fokusēta uz topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, kam nepieciešams ne tikai finansiāls atbalsts, bet arī padoms un apmācības uzņēmējdarbībā, uzsākot biznesa ideju realizāciju. Uz atbalstu var pretendēt Latvijas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibinātie komersanti. Par jaundibinātiem komersantiem šīs programmas izpratnē tiek uzskatīti komersanti, kuri ir reģistrējuši savu darbību likumā noteiktajā kārtā ne agrāk kā 3 gadus pirms griešanās pēc atbalsta programmas ietvaros.

 

Programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz 60 000 LVL ar klienta līdzdalību vismaz 10% apmērā. Klienta līdzdalība nav nepieciešama, ja aizdevuma summa nepārsniedz 5 000 LVL. Aizdevumus tiek piešķirts investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem uz laiku līdz 8 gadiem. Vairāk informācijas par starta programmu var iegūt bankas mājaslapā »