Overdrafts


Overdrafts ir ātrākais un vienkāršākais veids, kā papildināt uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus. Aizdevums tiek piešķirts pamatojoties uz uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi un naudas līdzekļu apgrozījumu uzņēmuma norēķinu kontā. Overdrafts ļauj Jums palielināt uzņēmuma norēķinu kontā pieejamos līdzekļus noteiktā limita ietvaros. Aizdevuma pilnīga vai daļēja atmaksa kopā ar procentiem notiek uzreiz pēc naudas līdzekļu ieskaitīšanas uzņēmuma norēķina kontā. Parasti overdrafta saņemšanai nav nepieciešama ķīla, jo kā nodrošinājums kalpo uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi.Overdraftu piedāvā vairākas bankas: