Investīciju kredīts


Investīciju kredīts ir ilgtermiņa aizdevums uzņēmumiem jaunu biznesa projektu uzsākšanai, nekustamā īpašuma iegādei un remontam, kā iekārtu un transporta līdzekļu iegādei.

Investīciju kredīti galvenokārt tiek izsniegti EUR valūtā ar fiksētu vai mainīgu procenta likmi. Vienlaikus kredīta saņemšanai ir nepieciešams nodrošinājums. Kā nodrošinājums var kalpot:

  • Nekustamais īpašums;
  • Uzņēmuma kapitāldaļas, aktīvi;
  • Ražošanas iekārtas, transportlīdzekļi un citi pamatlīdzekļi;
  • Citi nodrošinājuma veidi;
  • Banka kā papildus nodrošinājumu var prasīt arī īpašnieku galvojumu.

Investīciju kredītu piedāvā vairākas bankas: